حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران و کارمندان نفت و گاز

روز سه شنبه 10 تیر ماه جمعی از کارگران و کارمندان نفت و گاز برای دومین روز متوالی در اعتراض به عدم اجرای قانون ماده ۱۰ ، با داشتن چندین رای دیوان عدالت،  مقابل وزارت نفت تجمع کردند.

مطابق مفاد ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ظرف مدت 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون به تصویب رئیس جمهوری برسد. گفتنی است  معترضان در سال‌های گذشته با ارائه چند شکایت به دیوان عدالت اداری، بر ضرورت اجرای این قانون تاکید کرده اند