حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران پیمانکاری چادرملو

کارگران پیمانکاری معدن چادرملوی یزد، روز دوشنبه 2 دیماه، برای دومین روز متوالی، در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، در محوطه محل کار خود دست به تجمع زدند.

این کارگران  نسبت به  پاسخ مبهم اداره کار و اجرا نشدن این طرح اعتراض دارند می‌گویند: چرا باید مزایای طرحی که به کارگران پیمانکاری پیشنهاد داده‌اند، از کارگران رسمی و قراردادی سایر معادن پایین‌تر باشد. آنها هم چنین می گویند: علیرغم دو روز تجمع ، هیچیک از مدیران و مقامات معدن در جمع آنها حاضر نشده اند و تا این لحظه، هیچ پاسخ روشنی نگرفته اند.