حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران کارخانه بتن اندیمشک

کارگران کارخانه تولید بتن اندیمشک بار دیگر روز پنجشنبه ۴ دیماه در اعتراض به عدم پرداخت  سه ماه دستمزد معوقه خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران کارخانه تولید بتن اندیمشک سه ماه است حقوق نگرفته‌اند و حق بیمه‌ آنها نیز پرداخت نشده است. کارگران همچنین گفته‌اند در شرایط کاری دشوار مشغول به کار هستند. کارشان در زمره کارهای سخت و زیان آور است، ولی لباس کار و کفش ایمنی در اختیار آنها گذاشته نمی‌شود و کارگران ناچارند هزینه وسایل ایمنی را خود بپردازند.