حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران کنتورسازی ایران

صبح روز پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه بار دیگر کارگران کارخانه کنتورسازی ایران درادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی مقابل استانداری قزوین تجمع کردند.

به گفته معترضان،  کارفرما بعد از تعطیلات عید به بهانه کرونا شرکت را بسته و 124 کارگر آن را به بیمه بیکاری معرفی کرد. آنها با تاکید بر  اینکه کارگران با تعطیلی شرکت موافق نیستند و علیرغم اینکه از سال 95، معوقات مزدی آنها پرداخت نشده، بازهم تا پایان اسفند کار کردند،ادامه دادند: بیش از بیست ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و عدم پرداخت دستمزدها  کارگران را در تامین هزینه های زندگی با مشکل مواجه کرده است.