حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران کنتور سازی ایران

کارگران کنتور سازی ایران در قزوین روز دوشنبه 20 مرداد ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به بلاتکلیفی معیشتی و شغلی کارگران  خود در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

این کارگران از فروردین ماه همزمان با اعلام تعطیلی کارخانه برای بیمه بیکاری تقاضا داده‌اند اما به دلیل عدم پرداخت چندین ماه حق بیمه از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، بعد از گذشت 5 ماه هنوز موفق به دریافت آن نشده‌اند. از مجموع 136 کارگر کارخانه کنتورسازی حدود 110 نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری شده‌اند. کارفرما سه ماه حق بیمه سال 98 و یک ماه حق بیمه فروردین ماه سال جاری کارگران را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است به همین دلیل تا زمانی که تامین اجتماعی مطالبه خود را وصول نکند، امکان برقراری مقرری بیمه بیکاری کارگران نیز فراهم نمی‌شود.