حزب کمونیست ایران

ادامه تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز

کارگران گروه ملی فولاد اهواز صبح روز پنجشنبه 28 بهمن ماه با شعار نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد در برابر ساختمان استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران معترض وارد چهارمین روز اعتراض خود شدند. آنها از روز یکشنبه هفته جاری با خواست “افزایش حقوق و دستمزد و ارتقاء سطح معیشت پرسنل، افزایش تولید و رفع موانع تولید با افزایش و استمرار ورود شمش و مواد اولیه به شرکت، تامین قطعات و تجهیزات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولید جهت تولید محصول بهینه با بهره‌وری بالا، تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود و استفاده از مدیران جوان و متخصص و پرداخت حق بدی آب و هوا” دست به اعتصاب زده اند.