حزب کمونیست ایران

ادامه تحصن کشاورزان هندی

کشاورزان هندی در ادامه اعتراضات سراسری خود در این کشور، روز شنبه ۱۸ بهمن ماه،  در ۲۵ ایالت این کشور جاده‌ها و بزرگراه‌ها را مسدود کردند.

ده هزار کشاورز از حدود سه ماه قبل در اعتراض به قوانین جدید کشاورزی که دولت با هدف «مدرنیزه کردن» کشاورزی آن‌را ارائه کرده در نزدیکی‌های دهلی‌نو تجمع کرده اند و خواهان ورود به پایتخت هستند. پلیس هرچند اجازه ورود این کشاورزان به پایتخت را گرفته، اما آنها خانه و کاشانه خود را به بزرگراه‌های حاشیه شهر منتقل کرده‌اند. کشاورزان می‌گویند قوانین جدید در جهت حمایت از شرکت‌های بزرگ تنظیم شده و برعکس کشاورزان را فقیرتر می‌کند. گفتنی است این کشاورزان که از نقاط مختلف هند خود را به حاشیه دهلی رسانده‌اند یک هدف مشخص دارند: «لغو سه قانون جدید کشاورزی که در ماه سپتامبر سال گذشته از سوی دولت تصویب شد.» دولت هند نیز تاکنون کوچکترین سازشی نشان نداده و بر اجرای قانون اصلاحات کشاورزی مصمم است.