حزب کمونیست ایران

ادامه تظاهرات اعتراضی زنان در کابل

شماری از زنان کابل در افغانستان روز سه شنبه ۲۱ دی ماه با خواست مشارکت زنان در دولت دست به تظاهرات زدند.

بر اساس گزارش منتشر شده، زنان تجمع‌کننده به محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان اعتراض کردند و گفتند که دولت تک‌جنسیتی، قابل قبول نیست. پیش از این نیز تجمع‌هایی از سوی زنان و دختران در چند شهر افغانستان برگزار شده است. از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان در تابستان سال جاری، گزارش‌های بسیاری در مورد محدود شدن حقوق زنان و دختران در این کشور انتشار یافته است. همچنین روز سه‌شنبه پلیس مذهبی طالبان بنرهایی را در کابل نصب کرده است که به زنان دستور می‌دهد تا حجاب اسلامی داشته باشند. این پوسترها زنی را با بُرقع رایج در مناطق غربی افغانستان و زنی دیگر را با چادر مشکی که معمولاً در ایران می‌پوشند، نشان می‌دهد.