حزب کمونیست ایران

ادامه تظاهرات به توافق حزب حاکم اسپانیا با جدایی‌طلبان کاتالونیا

روز جمعه 19 آبان ماه شماری از مخالفان پیمان پدرو سانچز،با تجمع در مقابل مقر حزب سوسیالیت اعتراض خود را نسبت به توافق اخیر او با حزب استقلال طلب کاتالونیا ابراز داشتند.

این تظاهرات که به خشونت و درگیری هم انجامید در نهایت باعث شد تا پلیس ورود کند و در نهایت چندین نفر را دستگیر نماید. معترضان با پرتاب اشیاء سخت و آتشبار به محل استقرار نیروهای پلیس و نیروهای پلیس نیز هم به دنبال افزایش تنش با استفاده از باتوم، گاز اشک آور و گلوله‌های پلاستیکی تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند. این تظاهرات پس از آن صورت گرفت که با توافق حزب سوسیالیت و حزب جدایی طلب کاتالونیابه رهبری کارلس پوجدمون زمینه برای عفو این سیاستمدار جدایی طلب و دیگر کسانی که در جریان رفراندوم سال ۲۰۱۷ نقش داشتندهموار می‌شود.