حزب کمونیست ایران

ادامه تهدیدها علیه مخالفان حجاب اجباری

به گفته یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم مخالفان حجاب اجباری زیر 18 سال به محرومیت از گذرنامه، اشتغال و تحصیل تهدید شده اند.

این اظهارات واکنشی است به ادعای روز ۲۲ مرداد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، که در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درباره احتمال «تحویل داده شدن» افراد زیر ۱۸ سال به نیروی انتظامی گفته بود: در هیچ جای لایحهی تدوین‌شده در کمیسیون قضایی نیامده که آنها «احضار» می‌شوند و این مسئله را «دروغ محض» خواند. این درحالی است در روز 21 مرداد   کمیسیون حقوق و قضایی مجلس در جریان بررسی این لایحه، «گشت ارشاد را برگردانده» و به نیروهای انتظامی اختیار «برخورد خیابانی با زنان» را داده است. مجموعه اقدامات و برخوردهای حکومتی ازجمله تلاش برای تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در حالی انجام می‌شود که نافرمانی مدنی زنان و تن ندادن به حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران همچنان ادامه دارد.