حزب کمونیست ایران

ادامه حمایت‌های جهانی از خیزش انقلابی مردم ایران

با ادامه خطر اعدام معترضان و سرکوب خونین خیزش انقلابی مردم ایران، مقامات و سازمان‌های مختلف بین‌المللی ضمن تاکید بر حمایت از مردم ایران، خواستار توقف فوری اعدام‌ها در کشور شدند.

عفو بین‌الملل با هشدار نسبت به خطر جدی اعدام محمد قبادلو، معترض زندانی، پس از برگزاری یک دادگاه نمایشی، خاطرنشان کرد مقامات ایران قبادلو را مجبور کرده‌اند که تحت شکنجه اعتراف کند نیروهای سرکوبگر را با خودرو زیر گرفته است. مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل، گفت: «اصرار مقام‌های ایران بر ادامه کشتارهای حکومتی نفرت‌آور است. آنها با استیصال تلاش می‌کنند برای چسبیدن به قدرت بین مردم وحشت‌آفرینی کنند تا به اعتراضات پایان دهند.» کلارا آن بونگر، نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی محمد قبادلو، ییوان رای نماینده پارلمان آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، كيليا تينک، عضو مجلس نمايندگان استرالیا نیز ضمن حمایت از از معترضان مبارز ایران خواستار توقف فوری اعدامها شدند. از سوی دیگر، ساکن شهر پرث استرالیا در اعتراض به اعدام‌ معترضان و در حمایت از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی دست به تحصن زدند.