حزب کمونیست ایران

ادامه خیزش انقلابی مردم در شهرهای مختلف

در جریان تداوم خیزش انقلابی مردم ایران، شنبه شب 15 بهمن ماه، مردم مناطق مختلف تهران و مناطقی از کرج، شیراز، سنندج و بندرعباس شعارهای ضد حکومتی سردادند.

محله پیروزی تهران، از محله‌های قدیمی و پر جمعیت شرق پایتخت، شامگاه شنبه شاهد شعارهای شبانه جمعی از مردم بود و معترضان در این منطقه شعارهایی چون «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» سردادند. منطقه نارمک هم صحنه شعارهای جمعی از مردم علیه جمهوری اسلامی یود. «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر حکومت بچه‌کش» و «مرگ بر حکومت جوان‌کش» از جمله شعارهای معترضان در این منطقه از مناطق شرق پایتخت بود. در محله شهرآرا، تهرانپارس، شهرک باقری، منطقه صادقیه و شهر پرند هم جمعی از مردم معترض اقدام به سردادن شعارهای شبانه علیه جمهوری اسلامی کردند.  مناطقی از شهر کرج از جمله مناطق مهرشهر و گوهردشت نیز ، شاهد شعارهای شبانه جمعی از مردم معترض علیه جمهوری اسلامی بود.  چند منطقه از شهر شیراز هم شنبه شب صحنه شعارهای شبانه معترضان از داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی بود.  مناطقی از شهر سنندج از جمله شهرک بهاران در جنوب این شهر صحنه شعارهای شبانه ضد حکومتی بود. معترضان در سنندج از داخل خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی از جمله شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر خامنه‌ای» سردادند. در بندرعباس نیز جمعی از مردم معترض شنبه شب در شعارهای شبانه علیه جمهوری اسلامی به سردادن شعارهایی چون «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی»، «مرگ بر سپاهی» و «امسال سال خونه، سید علی سرنگونه» پرداختند.