حزب کمونیست ایران

ادامه خیزش های انقلابی مردم  در برخی از شهر های ایران

درر پی وارد شدن اعتراضات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی به دهمین هفته خود، مردم معترض دست از تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی خود نکشیدند و به طور پراکنده همچنان ادامه دارند.

بنا به ویدیو های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی، برخی از شهر های کشور از جمله بلوچستان، چابهار، تفتان، سراوان، ایران شهر، قروه، به سنت هفته های گذشته ، به صحنه ی اعتراضات گسترده ی مردمی تبدیل شده است. گفتنی است که در زاهدان راهپیمایی بزرگی با سر دادن شعار های اعتراضی و حمل پلاکارد شکل گرفته است. شایان ذکر است که در برخی از این نقاط مردم با نیرو های امنیتی رژیم درگیر شده اند که منجر به تیر اندازی به سوی مردم شده است.