حزب کمونیست ایران

ادامه درگیری میان معترضان و پلیس در لبنان

پنچ شنبه شب، لبنان برای چندمین شب متوالی شاهد درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی بوده گزارشات از افزایش تدابیر امنیتی در نقاط مختلف بیروت حکایت دارند.

تظاهرات معترضان که از دو ماه پیش شروع شده، اغلب با آرامش همراه بود اما در حدود یک هفته گذشته، درگیری مستقیم با نیروهای امنیتی صحنه اعتراضات را خشن‌تر کرده است. این دور تازه از درگیری ها زمانی آغاز شد که معترضان علیه سیاست‌های حکومتی لبنان در خیابان بست‌ نشسته بودند و افراد نقاب‌دار به آنها حمله‌ور شدند. تابحال در جریان این درگیری ها حداقل ۶۵ نفر زخمی شده‌اند. گفتنی است معترضان، سیاستمداران تمام جناح‌ها و احزاب را به فساد مالی گسترده متهم می‌کنند و خواستار برکناری کل نظام حاکم از جمله دولت هستند.