حزب کمونیست ایران

ادامه درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی در زندان ننگرهار

با گذشت حدود ۱۴ ساعت از حمله مهاجمان به زندان ننگرهار در شرق افغانستان، هنوز حمله مهار نشده و درگیری میان مهاجمان و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه دارد.

سخنگوی والی ننگرهار در شرق افغانستان گفته که تاکنون ۲۱ نفر شامل غیر نظامیان، زندانیان و مسئولین زندان کشته و سه حمله کننده از پا در آمده اند و ۴۳ غیرنظامی نیز زخم برداشته‌اند. به گفته او حمله کنندگان به یک ساختمان مشرف به زندان سنگر گرفته‌اند که تاکنون سه طبقه ساختمان تصفیه شده و مهاجمان در طبقه آخر مقاومت می‌کنند. تاکنون اطلاعات دقیق از وضعیت زندانیان وجود ندارد ولی تصاویری از زندانیان توسط مقام‌های محلی و رسانه‌ها پخش شده که شماری از آنان موفق به فرار از زندان شده بودند که توسط نیروهای امنیتی دوباره بازداشت شده‌اند. شاخه خراسان داعش اعلام کرده که عملیات زندان ننگرهار کار این گروه بوده است.