حزب کمونیست ایران

ادامه درگیری و ناآرامی ها در آمریکا

شهرهای مختلف ایالات متحده آمریکا علیرغم اجرای قوانین منع آمد و شد همچنان شاهد حضور گسترده معترضان در تظاهرات مردمی علیه نژادپرستی در این کشور بودند.

شمار زیادی از معترضان با وجود ممنوعیت تجمع بیرون کاخ سفید  بار دیگر به نزدیک محل استقرار رئیس جمهوری ایالات متحده رفتند و علیه وی شعار دادند. این اتفاق یک روز پس از آن رخ داد که نیروهای سرویس مخفی، گارد ملی و سایر گروه‌های اجرایی به زور خیابان‌های اطراف کاخ سفید را از وجود تظاهرات کنندگان خالی کردند تا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بتواند بدون مشکل از کلیسای نزدیک کاخ سفید دیدن کند.براساس گزارشات در برخی از ایالت‌ها مانند نیویورک چندین مورد بازداشت معترضان نیز مخصوصا پس از ساعت منع تردد در شهرهای مختلف گزارش شده است.گفتنی است ایالات متحده حدود ۱۶۰۰ سرباز را با تسلیحات کامل در پایگاه‌های نظامی پیرامون واشنگتن مستقر کرده است. آنها در صورت لزوم از نیروهای امنیتی در برخورد با اعتراضات حمایت خواهند کرد.پیشتر ترامپ تهدید کرده بود ارتشیان را علیه معترضان بسیج خواهد کرد.