حزب کمونیست ایران

ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌های افغانستان

روز جمعه 27 اسنفد ماه ادامه فشارها بر رسانه های افغانستان، نیروهای اطلاعاتی طالبان سه نفر از کارمندان تلویزیون شبکه خصوصی طلوع‌نیوز، را بازداشت کردند.

برپایه گزارشات منتشر شده، این کارمندان و روزنامه‌نگاران پس از آن بازداشت شده‌اند که شبکه طلوع‌نیوز دستور وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت پخش سریال‌های خارجی را رسانه‌ای کرده است.  درهمین خصوص، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) بازداشت کارمندان طلوع‌نیوز را «خودسرانه» خوانده و خواستار آزادی تمام کسانی شده است که توسط طالبان بازداشت شده‌اند. یوناما همچنین خواستار پایان‌دادن به ارعاب و تهدید علیه خبرنگاران و رسانه‌های مستقل شده است.