حزب کمونیست ایران

ادامه فشار و پرونده سازی برای فعالان صنفی معلمان

در تازه ترین دور فشارهای رژیم برای فعالان صنفی معلمان، روز پنجشنبه 12 اسفند ماه، پیروز نامی، علی کروشات، و فرنگیس نسیم پور از اعضای کانون صنفی معلمان خوزستان، برای حضور در دادگاه در تاریخ هفده اسفندماه احضاریه دریافت کردند.

قابل ذکر است، که عزیز قاسم زاده سخنگوی کانون صفی فرهنگیان گیلان بیست و یکم اسفندماه باید به دادگاه برود، همچنین جعفر ابراهیمی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با چهار سال و نیم حبس ، منتظر برگزاری دادگاه تجدید نظر است . آنچه که معلوم است مسئولان رژیم و دستگاه قضایی آن به جای پاسخ به مطالبات صنفی و معیشتی معلمان، راه بازداشت و ارعاب و فشار بر فعالان را در پیش گرفته است.