حزب کمونیست ایران

ادامه فعالیت تبلیغی به مناسبت سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در سنندج

برپایه خبر دریافتی از شهر سنندج، سحرگاه روز چهارشنبه 10 شهریور ماه جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در شهر سنندج به مناسبت فرا رسیدن 11 شهریور سالروز تاسیس حزب کمونیست ایران در محلات مختلف این شهر اقدام به پخش تراکت نمودند.

برپایه این گزارش، دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در محلات آقازمان و نمکی صدها برگ تراکت و پوستر در محلات و خیابانهای این مناطق  که با تصاویر رهبران جانباخته کومه له و حزب از جمله رفقا فواد مصطفی سلطانی، صدیق کمانگر و فرهاد شعبانی که بر روی آنها شعارهایی از جمله “زنده باد حزب کمونیست ایران”، “زنده باد کو مه له و زنده باد سوسیالیسم” نوشته شده بود، پخش کردند.