حزب کمونیست ایران

ادامه نارضایتی کارگران آبفای اهواز

کارگران پیمانکاری آبفای اهواز در استان خوزستان  روز سه شنبه 21 مرداد ماه برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.

نزدیک به ۳۰۰ نفر از کارگران آبفای اهواز را کارگران پیمانکاری تشکیل می‌دهند که به واسطه  چند شرکت پیمانکاری به کار  تلمبه‌چی، اپراتوری ایستگاه‌های آب و فاضلاب و غیره  اشتغال دارند. از قرار معلوم این کارگران به شرایطی که توسط پیمانکاران برای کار آنها تعیین شده، معترضند و خواستار نظارت شرکت آب و فاضلاب به عنوان کارفرما بر عملکرد پیمانکاران هستند. آنها می گویند از زمان ادغام در آبفای اهواز، پیمانکاران از پرداخت تمامی حقوق کارگران خودداری می ورزند.