حزب کمونیست ایران

ادامه نافرمانی مدنی زنان در شهرهای مختلف

بر اساس ویدئوهای دریافت شده،روز جمعه 4 شهریورماه زنان مبارز و شجاع در شهرهای کردستان و ایران بدون داشتن “حجاب اجباری” در اماکن عمومی حضور پیدا کرده و مبارزان آزادیخواه با نوشتن شعارهایی بر روی دیوارهای اماکن عمومی،مردم را به اعتراضات در روز 25 شهریورماه دعوت کردند.

علیرغم تصویب لایحه حجاب اجباری توسط مجلس رژیم و فشارهای حکومت بر زنان و دختران ایرانی،خیابان‌ها، پارک‌ها و بازار شهرهای مختلف کردستان و ایران مملو از زنان مبارز و نترسی است که با حجاب اجباری مبارزه می‌کنند.همچنین جوانان آزادیخواه با نوشتن شعارهای از جمله “زن زندگی آزادی و سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی” بر دیوار شهرها، خواستار حضور حداکثری مردم در موج دوم انقلاب ژینا،برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی  شدند.