حزب کمونیست ایران

ادامه ورشکستگی رستوران‌ها در ایران

به گفته رییس اتحادیه رستوران‌دارهای تهران، تنها در چند ماه گذشته نزدیک به ۳۰ درصد رستوران‌های تهران تعطیل و ورشکسته شده‌اند.

با شیوع کرونا و ناروشن بودن آینده اقتصاد ایران، همچنین افزایش قیمت مواد اولیه، اجرت کار، بیمه و مالیات و اجاره‌ها، بسیاری رستوران‌ها، کافه‌ها و فست فودها در ایران کرکره‌های خود را پایین کشیدند و درهایشان بسته شده است. در کنار این دلایل می توان وخیم تر شدن وضع معیشت مردم تحت سیاست های رژیم را نیز اضافه کرد.