حزب کمونیست ایران

ادامه و گسترش اعتراضات کارگران پتروشیمی بندر خمینی

روز چهارشنبه 27 آذرماه شماری از کارگرن پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و شرایط نامناسب کاری خود مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند.

به گفته کارگران معترض، به دنبال این تجمع مدیرعامل پتروشیمی بندر خمینی  علاوه بر اینکه در جمع کارگران معترض حاضر نشد بلکه درشبکه های اجتماعی،کارگران معترض را “بسازبفروشها و فریب خورده ها” قلمداد کرد و با افزودن اینکه “معترضین را از طریق دوربین مداربسته شناسایی کرده ایم ” آنهارا مورد تهدید قرار داد.  این موضعگیری مدیرعامل خشم کارگران معترض پتروشیمی بندر خمینی را برانگیخته و قرار است هفته آینده روز یکشنبه دوباره دست به تجمع بزنند.