حزب کمونیست ایران

ادامه گرامیداشت روز کومه‌له در روستای ننله

بنابه گزارش دریافتی جمعی از دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در روستای ننله برای دومین بار فرا رسیدن روز کومه له را گرامیداشتند.

دوستداران کومه له و حزب کمونیست ایران در ننله با پخش تراکت و دست نوشته هایی با مضمون گرامی باد ۲۶ بهمن روز کومه له و زنده باد خزب کمونیست ایران در اطراف شهر مریوان، فرا رسیدن سالروز علنی شدن فعالیتهای کومه له را گرامی داشتند.