حزب کمونیست ایران

ادامه گردهمایی کارگران کارخانه قند فسا

روز سه شنبه ۱۶ مهر ماه شماری از کارگران کارخانه قند فسا در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی چندین ماهه خود، در مقابل فرمانداری شهرستان فسا تجمع کردند.

کارگران قند فسا از ادامه اعتراضات خود برای دریافت حقوق معوق خود خبر دادند؛ اعتراضاتی که تاکنون از سوی مسئولان جوای دریافت نکرده است. کارگران قند فسا، برای هفتمین بار در یکی، دو ماه اخیر در هیمن رابطه به فرمانداری فسا مراجعه کردند اما هیچ مقامی پاسخگوی آنها نبوده است. این کارگران که برخی از آنها از خرداد ماه دستمزد نگرفته‌اند، هم نگران پرداخت معوقات مزدی خود هستند و هم نگران کارخانه‌ای که به دلیل تعلل‌های بی‌شمار، مواد اولیه برای تولید ندارد. این کارگران می‌گویند: حدود سه سال است که کارخانه قند فسا به بخش خصوصی واگذار شده است و همین مساله، مشکلات بسیاری را برای کارگران به وجود آورده است.