حزب کمونیست ایران

ادامه ی سقوط لیر ترکیه و بحران در دولت اردوغان

روز پنج شنبه 25 آذرماه، نرخ برابری دلار در ترکیه از ۱۵ لیره عبور کرد و رقم بی‌سابقه ۱۵.۲۵ لیره را به ثبت رساند.

بنا به گزارشها، همزمان ۲ معاون وزیر اقتصاد ترکیه نیز برکنار شدند. قابل ذکر است در روزهای اخیر هزاران نفر در استانبول و آنکارا برای اعتراض به ادامه افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی ترکیه به خیابان‌ها آمدند. منتقدان و مخالفان، سیاست‌های حزب حاکم را عامل این وضعیت می‌دانند، اما اردوغان بر ادامه سیاستهایش پافشاری می‌کند.