حزب کمونیست ایران

ادای احترام پوتین به ولادمیر ژیرینفسکی

روز جمعه 19 فروردین ماه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای ادای احترام به ولادیمیر ژیرینفسکی سیاست مدار روس و رهبر حزبِ لیبرال دموکرات روسیه بر سر مزار وی رفت.

ولادیمیر ژیرینفسکی یک آنتی‌کمونیست، پان‌اسلاو،  خواستار احیایِ امپراتوری روسیه و مهاجر ستیز بود. چپ‌گرایان روسیه او را برادر دوقلوی ترامپ در روسیه و یک نئوفاشیست می‌دانستند. او ۸ سال پیش خواستار حمله‌‌ی نظامی روسیه به اوکراین بود. ژیرینفسکی متاسف بود که ۴۳ سال از عمر خود را در دوران شوروی گذرانده و در عصرِ تزارها نزیسته است.