حزب کمونیست ایران

ادعاهای قوه قضائیه در مورد دو دانشجوی بازداشتی

«علی یونسی» دانشجوی مهندسی کامپیوتر و «امیرحسین مرادی» دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، که به تازگی دستگیر شده‌اند توسط قوه قضاییه به ارتباط با یکی از احزاب مخالف رژیم و تلاش برای «اقدامات خرابکارانه» متهم شدند.

نیروهای لباس شخصی رژیم روز جمعه ۲۲ فروردین‌ ماه  سالجاری، علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر را به همراه امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک، بدون ارائه حکم با ضرب و شتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.