حزب کمونیست ایران

ادعای مقامات رژیم در خصوص آزادی کلیه دانشجویان بازداشتی

علیرغم تداوم بازداشت تعدادی از دانشجویان، وزیر علوم رژیم روز یکشنبه 24 آذرماه مدعی شد است که “تمام دانشجویان آزاد شده اند.”

ادعای این کارگزار رژیم در حالی مطرح شد که وزارت اطلاعات ایران به تازگی از بازداشت دستکم ۵ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت تهران خبر داده و تعدادی دیگر از دانشجویان از جمله سها مرتضایی و یاشار دارالشفا که در جریان اعتراضات اخیر ایران بازداشت شده اند کماکان در بازداشت هستند. گفتنی است شورای صنفی دانشجویان کشور پیشتر اعلام کرده بود که وضعیت سها مرتضایی در بازداشت وخیم است.