حزب کمونیست ایران

اذیت و آزار دستفروشان شهرستان میاندوآب

بنا به گزارش دریافتی از شهرستان میاندوآب، عصر روز دوشنبه ۹ اسفند ماموران رژیم به دستفروشان این شهر در خیابان بانک ملی حمله کردند.

بر پایه این گزارش ماموران سد معبر به بهانه‌ فروش وسایل آتش بازی به اذیت و آزار دستفروشان می پردازند. گفته می شود این یورش با اعتراض و مقاومت مردم و دستفروشان شهر روبرو گردید. لازم به ذکر است که رژیم هرسال با نزدیک شدن به چهارشنبه سوری و جشن نوروز، با ایجاد محدودیتها و حاکم کردن فضای رعب و وحشت مانع از شادمانی مردم خواهند شد.