حزب کمونیست ایران

از دست دادن بینایی یک زندانی در زندان ارومیه

طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، “ارسلان خودکام”، زندانی محکوم به حبس ابد اهل شهر مهاباد که دوران محکومیت خود را در زندان ارومیه سپری می‌کند، در سایه عدم رسیدگی پزشکی،بینایی خود را از دست داد.

گفتنی است، مسئولین مربوطه برای اعزام وی به مرخصی درمانی درخواست وثیقه سنگین کرده بودند که خانواده ارسلان خودکام قادر به تامین آن نیستند.همچنین گفتنی است، ارسلان خودکام به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق جاسوسی برای یکی از احزاب اپوزیسیون کورد، به اعدام محکوم شده است.