حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی

آموزش‌‌دهندگان نهضت سوادآموزی در شهرهای مختلف کشور روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه بار دیگر به طور جداگانه در اعتراض به برگزاری آزمونی که قرار است خرداد ماه سال جاری برای ورود به دانشگاه فرهنگیان برگزار شود، تجمع کردند.

آموزش‌دهندگان می‌گویند: انتظار دارند همانطور که سه گروه دیگر متقاضی ورود به دانشگاه فرهنگیان قرار است بدون آزمون وارد شوند، برای آنها که سالها سابقه تدریس و کار معلمی دارند نیز آزمون ورودی را حذف کنند.هفته گذشته نیز تعدادی از آنها به تهران رفته و مقابل مجلس، تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. معترضان می گویند علیرغم برپایی تجمعات اعتراضی تا امروز هنوز آزمون لغو نشده و ظاهراً قرار است خرداد برگزار شود.