حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات در زاهدان

روز جمعه ۲۷ مرداد ماه، شماری از مردم زاهدان مجدداً با سردادن شعارهای اعتراضی به خیابان آمدند.

طی نه ماه گذشته با وجود جو سنگین امنیتی در زاهدان مردم این شهر هر جمعه راهپیمایی اعتراضی برگزار کرده بودند. اکنون بعد از وقفه‌ی چند هفته‌ایی شهروندان زاهدانی با سردادن شعارهای ضد حکومتی به خیابان آمده و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی و آزادی کلیه زندانیان سیاسی شدند‌.