حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

به گزارش منتشره شماری از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی مشهد به دنبال عدم تحقق وعده های مقامات در خصوص پرداخت مطالباتشان، روز سه شنبه 26 آذرماه اعتراضات خود را از سر گرفتند.

به گفته معترضان، اعتراضات پرستاران مشهد نسبت به مشکلات طرح قاصدک و عدم اجرای قوانین حرفه‌ای پرستاری و وجود بی‌عدالتی چندین ساله در پرداخت‌های سیستم وزارت بهداشت بود که طبق تعهدات مسئولان علوم پزشکی قرار بود به این مطالبات تا روز پرستار توجه شود. آنها می‌گویند: با این‌حال دانشگاه علوم پزشکی مشهد و وزارت بهداشت هیچ اقدامی در راستای حل مشکلات پرستاران انجام نداده است.