حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات کارگران حفاری شمال

روز یکشنبه 17 آذرماه، بار دیگر کارگران حفاری شمال در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه و سایر مطالبات خود دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، این کارگران که بیش از دو ماه است هیچ دستمزدی نگرفته‌اند، خواستار تغییر در اوضاع شدند و گفتند: پرداختِ هر سه ماه یکبار، زندگی آنها را مختل کرده است. کارگران معترض با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضیخواستار پرداخت معوقات مزدی خود شدند.  گفتنی است در جریان این تجمع روابط عمومی شرکت اعلام کرد به محض تامین نقدینگی، معوقات کارگران که تعداد آنها حدود 1700 نفر است، پرداخت خواهد شد.