حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات کارگران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر

روز یکشنبه 31 فروردین ماه،کارگران سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بار دیگر دست به اعتراض زدند.

بنابه گزارش منتشره،کارگران معترض این بار می‌خواهند بدانند، چرا بعداز گذشت 18 ماه از اجرای طرح اولیه طبقه بندی مشاغل؛ و علی‌رغم مکاتبات و پیگیری‌های پرسنل درخصوص عدم اجرای صحیح طرح طبقه بندی مشاغل هنوز اتفاق خاصی برای این کارکنان نیافتاده است و کسی هم تاکنون پاسخگو نبوده است. گفتنی است باتوجه به دستور العمل های وزارت کار مبنی بر تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل،از ۵ نفر اعضایی کمیته که میبایست ۲ نفر نماینده کارگران در کمیته حضور داشته باشند نمایندگان کارگران را انتخاب نکرده‌اند.