حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات کارگران شهرداری مریوان

روز شنبه 3 اسفندماه، بار دیگر کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران شهرداری مریوان در این باره می‌گویند: همچنان دارای چندین ماه دستمزد، عیدی و مطالبات سال‌های پیش خود می باشند. آنها می‌گویند: بعد از مراجعات مکرر به استانداری، در نهایت شهرداری دو ماه از دستمزد های معوقه آنان را تا پایان مردادماه پرداخت کرد. این کارگران افزودند در حال حاضر، دستمزدهای شهریور، مهر، آبان، آذر و دیماه سال گذشته و همچنین دستمزد  بهمن  ماه سالجاری را تاکنون دریافت نکرده اند. در عین حال عیدی امسال نیز هنوز به حساب کارگران واریز نشده است.