حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات کارگران مجتمع تجاری اروند

به دنبال عدم تحقق وعده های مسئولین در خصوص پرداخت مطالبات مزدی کارگران مجتمع تجاری اروند، بار دیگر این کارگران روز چهارشنبه ۳ دیماه دست به اعتراض زدند.

درحالیکه قرار بود بخشی از مطالبات مزدی کارگران مجتمع تجاری اروند در روزهای گذشته پرداخت شود و به‌رغم وعده‌های مسئولان، این پرداختی هنوز انجام نشده است. کارگران معترض می گویند: جدا از مشکل معوقات مزدی، چندین ماه حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است و آنها از شهریور ماه سال جاری بدون قرارداد مشغول کار هستند.