حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات کشاورزان شرق اصفهان 

روز دوشنبه 19 آبانماه، پنج هزار نفر از کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به عدم تامین حق آبه و وعده های دروغین مسئولان در روستای “وجاره شمالی” دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره، این کشاورزان طی سال های متمادی به دنبال حق آبه‌شان بوده‌اند. دولت هر بار به آنها وعده هایی داده است اما تاکنون اقدام جدی برای رفع مشکل این کشاورزان از سوی مسئولان انجام نشده است. یکی از کشاورزان می گوید، آبی که به استان یزد منتقل کرده اند در واقع حق آبه کشاورزان استان اصفهان بوده است. قرار بر این بود که تونل سوم را افتتاح کنند و بخشی از آبی را که به استان یزد منتقل می‌شو دبه اصفهان منتقل کنند که این کار انجام نشد و به استان یزد منتقل شد. این کشاورز معترض می افزاید، کشاورزان اکنون برای کشت محصول جدید که گندم است به آب نیاز دارند، ولی تا این لحظه  آبی منتقل نشده است.