حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتراضات کشاورزان هند

هزاران کشاورز هندی روز دوشنبه 31مرداد ماه در اعتراض به آنچه که وعده‌های عمل نشده دولت می‌دانند، در خیابان‌های دهلی‌نو تجمع کردند.
به گزارش منتشر شده، هشت ماه بعد از آنکه با تفاهم ایجاد شده، کشاورزان به اعتراضات یک ساله خود علیه دولت پایان دادند، بیش از ۵ هزار نفر از آنها در مرکز پایتخت هند تجمع کرده و شعارهایی را علیه نخست وزیر و دولت این کشور سر دادند. خواسته‌های معترضان تضمین قیمت حداقلی خرید تضمینی تمامی محصولات و تسویه تمامی بدهی‌های گذشته است. ماه نوامبر گذشته، “مودی” نخست وزیر هند سه قانون مرتبط با کشاورزی را با هدف مقررات زدایی از بازارهای محصولات کشاورزی لغو کرد ولی کشاورزان می‌گویند همچنان شرکت‌های بزرگ امکان بهره‌برداری بیشتری از آنها را دارند.