حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتصاب و تجمع کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب

روز شنبه 7 تیرماه، کارگران معدن کرومیت امین یار فاریاب  درپی خلف وعده کارفرما وادامه بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی بار دیگر دست از کار کشیدند ودرمقابل این معدن تجمع کردند.

حدود 45  روز پیش کارگران معدن امین یارفاریاب به دنبال عدم پرداخت حق بیمه، حقوق، عدم صدور فیش حقوقی، خودداری از عقد قرارداد و حتی ندادن لباس مخصوص به کارگران اعتراض کردند. در جلسات متعددی که برگزار شد، مقرر شد معدن امین یار تا پایان خرداد 99 مطالبات کارگری را حل و فصل کند اما با وجود گذشت یک هفته از موعد مقرر تاکنون هیچیک از وعده ها محقق نشده است. از سوی دیگر گفته می شود  کارفرما با عدم پرداخت حق بیمه کارگران سبب معلق ماندن بیمه درمانی کارگران شده است.