حزب کمونیست ایران

از سرگیری اعتصاب کارگران آذرآب

کارگران کارخانه آذرآب اراک روز چهارشنبه ۱۰ مهر با برپایی تجمع در میدان صنعت این شهر خواستار تعیین تکلیف مالکیت و سهامدار شرکت، راه‌اندازی تولید و پرداخت مطالبات خود شدند.

برپایه گزارش منتشره، مسئولان استان ۱۰ روز فرصت خواسته بودند تا وضعیت شرکت را روشن و آذرآب را به شرکت مپنا (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) واگذار کنند اما اکنون با گذشت ۲۰ روز اقدامی نشده است. بانک کشاورزی نیز که سهامدار عمده آذرآب است از واگذاری سهام خود خودداری می‌کند. صنایع آذرآب اراک یکی از بزرگترین شرکت‌های پیمانکاری عمومی ایران در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی و ساخت پالایشگاه‌ها و کارخانجات است. مشکلات این شرکت بزرگ همراه با شرکت هپکو، دیگر شرکت بزرگ پیمانکاری اراک از میانه دهه ۱۳۸۰ و با خصوصی‌سازی آن آغاز شد. به گفته کارگران کارخانه آذرآب از دو سال پیش همانند هپکو با بحران حاد نقدینگی و تولید روبرو شده است. کارگران این کارخانه خواستار رسیدگی جدی به خواسته ها و مطالبات خود هستند که نباید به هیچ بهانه ایی پس رانده شوند.