حزب کمونیست ایران

از سرگیری تجمعات اعتراضی کارگران شرکت تراورس

به گزارش منتشره، روز شنبه 23 شهریور ماه، شماری از کارگران شرکت تراورس در شهرهای مختلف کشور در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست به تجمع زدند.

برپایه این گزارش، کارگران شرکت تراورس در شهرهای لرستان، شهرکرد، هرمزگان، کرج اسلامشهر، تهران و شاهرود با برپایی تجمع در محل کار خود خواستار پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود شدند. کارگران شاغل در امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن در شرکت تراورس می‌گویند: «حدود ۷ هزار نفر تحت مسئولیت شرکت تراورس درخطوط ریلی سراسر کشور مشغول کارند که مطالبات مزدی و بیمه‌ای آنها بیش از سه ماه است که به تاخیر افتاده است. این کارگران معترض می گویند، در آستانه سال تحصیلی جدی تاخیر چند ماهه در پرداخت مطالبات مزدی، آنها را با مشکلات فراوانی روبه رو است.