حزب کمونیست ایران

از سرگیری تجمع بازنشستگان هتل لاله

شماری از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله تهران روز سه شنبه 19 اسفند ماه در اعتراضی به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود در در محوطه پارکینگ این هتل دست به تجمع زدند.

یکی از کارگران بازنشسته مجموعه هتل لاله می گوید: “بعد از گذشت چندین سال از بازنشستگی‌شان (از سال ۹۵ تا هم اکنون) برای وصول مطالبات کامل سنواتی خود سرگردان شده‌اند. وی همچنین می افزاید علیرغم برپایی چندین تجمع اعتراضی مقابل نهادهای مختلف دولتی ولی تاکنون هیچ مسئولی پاسخگویی خواسته های آنها نبوده است. به گفته وی؛ کارگران بازنشسته جدا از معوقات سنواتی خود؛ برخی مزایای قانونی و عرفی خود را هنوز وصول نکرده‌اند.