حزب کمونیست ایران

از سرگیری تجمع کشاروزان اصفهانی

روز شنبه ششم اردیبهشت ماه شمار زیادی از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به برداشت‌های غیر مجاز از آب زاینده رود توسط صنایع، در مقابل سازمان آب منطقه‌ایی تجمع کردند.

برپایه گزارش منتشره، کشاورزان اصفهانی با برپایی این تجمع  نسبت به به برداشتهای غیرمجاز آب از زایند‌ه‌رود توسط صنایع و اجرای طرح‌های غیرقانونی، اعتراض کردند. آنها همچنین نسبت به سلب مسئولیت از نظام صنف کشاورزی در ساماندهی زاینده رود اعتراض کردند. معترضان با در دست داشتن بنرهایی با مضومن “حقابه را می‌گیریم حتی اگر بمیریم” اعلام کردند، برای کشاورزان نبودن آب در تابستان و نداشتن محصول و خشکی درختان همان کروناست.