حزب کمونیست ایران

از سرگیری تظاهرات های ضد دولتی در کلمبیا

به گزارش منتشره، هزاران نفر از شهروندان کلمبیایی روز چهارشنبه 2 بهمن ماه در اعتراض به عملکرد دولت «ایوان دوکه» رئیس‌جمهور این کشور تظاهرات کردند.

معترضان که به دلیل افزایش فساد در نهادهای دولتی، تغییرات احتمالی در حداقل دستمزد، بازنشستگی و اصلاحات مالیاتی و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به خیابان آمده بودند با نیروهای پلیس درگیر شدند. در جریان این درگیری نیروهای پلیس به سوی معترضان گاز اشک آور شلیک کرد. به گفته شاهدان عینی  دستکم 4 نفر تظاهرکنندگان زخمی شدند. اعتراضات علیه دولت ایوان دوکه در ماه نوامبر سال گذشته میلادی با یک اعتصاب عمومی آغاز شد اما خیلی زود به نارضایتی و تظاهرات علیه اصلاحات اقتصادی دوکه، فقدان اشتغال، فساد و خشونت‌های مرتبط با مواد مخدر تبدیل شد. از زمان آغاز اعتراضات تاکنون، چهارنفر در اعتراضات جان خود را از دست داده‌اند و حدود ۵۰۰ تن نیز زخمی شده‌اند.