حزب کمونیست ایران

از سرگیری دادگاه نتانیاهو در میان اعتراض ضد دولتی این کشور

دادگاه اسرائيل روز یکشنبه 29 تیر ماه در حالی بررسی اتهام رشوه‌خواری بنیامین نتانیاهو،‌ نخست وزیر این کشور را از سر گرفت، که اعتراضات اسرائيلی‌ها از عملکرد دولت در مهار بحران کرونا اوج گرفته است.

بنیامین نتانیاهو به فساد،‌ سؤاستفاده از اعتماد مردم، و دریافت رشوه متهم شده است. نخست‌ وزیر اسرائيل متهم است که از رفقای میلیونر خود هدایایی دریافت کرده و همچنین با «زد و بند» با اصحاب رسانه، کاری کرده تا چهرهٔ خوشآیندی از او و خانواده‌اش بسازند. به گفته مخالفان، مقامات اسرائیل که موفق شده بودند موج اول شیوع کرونا را تا حدودی مهار کنند با یک بازگشایی شتابزده و نادرست پس از قرنطینه، سبب شدند شیوع بیماری همه‌گیر دوباره سیر صعودی پیدا کند