حزب کمونیست ایران

از سر گیری اعتصاب کارگران راه آهن لندن

برپایه گزارش منتشره، اتحادیه راه‌آهن “آر. ام. تی” لندن اعلام کرده اند در صورت عدم پاسخگوی مقامات در پایان ماه جاری میلادی نیز دست به  اعتصاب خواهند زد. دبیرکل اتحادیه “آر. ام. تی” در این خصوص گفته است: تسهیلات رفاهی ناکافی و نقض توافق‌های محلی، کمبود نیروی انسانی، شرایط نامناسب محیط کار به لحاظ سرو صدا و سوءاستفاده از سیاست‌های انضباطی در خصوص کارکنان از جمله اختلافاتی است که دلایل این اعتصاب را فراهم کرده است.