حزب کمونیست ایران

استثمار کارگران ساختمانی

دبیر کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی ایران اعلام کرده است که: سختی کار به کارگران ساختمانی تعلق نمی‌گیرد و یک کارگر ساختمانی برای بازنشستگی باید ۳۵ سال کار کند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از کارگران ساختمانی بیمه نشده‌اند و تعدادی از بیمه‌شدگان پیشین نیز به دلیل عدم توانایی پرداخت حق بیمه پروندهٔ بیمه آن‌ها مختومه شده است، افزود: در صورت عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارگران ساختمانی ظرف مدت ۶ ماه شماره بیمه‌نامه آن‌ها مختومه شده و از لیست بیمه خارج می‌شود و باید برای بیمه مجدد و سهمیه جدید مدت‌ها منتظر بمانند. گفتنی است این در حالی است که عموماً کارگران ساختمانی بعد از چند سال کار مشکلات جسمی پیدا می‌کنند.