حزب کمونیست ایران

استقبال پرشور مردمی از دو فعال آزاد شده فرهنگیان مریوان

روز یکشنبه ۳۰ مرداد ماه، اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان_سنندج و شماری از فعالین کارگری و همچنین عامه مردم در شهر سنندج و مریوان در ورودی این شهرها، از شعبان محمدی و مسعود نیکخواه استقبال کردند.
شعبان محمدی ئ مسعود نیکخواه، عضو هیئت مدیره ی انجمن صنفی معلمان کردستان_مریوان، که پس از حدود چهار ماه بازداشت، دیروز شنبه ۲۹ مرداد به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شدند، با استقبال دلگرم کننده مردم و فعالین کارگری در سنندج و مریوان مواجه شدند. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی صدها نفر در شهر مریوان این دو فعال صنفی را احاطه کرده و آزادیشان را شاد باش گفتند. همچنین عثمان اسماعیلی از رهبران جنبش کارگری کردستان و از فعالین شناخته شده جنبش کارگری شهر سقز در مراسم استقبال از شعبان محمدی و مسعود نیکخواه سخنانی به پاسداشت و قدردانی از این دو معلم آزاد شده و همچنین استقبال مردم از آنها نمود.